Ontwikkelingen 2018 PITH-Solutions

Nederland heeft een ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er veel meer duurzame installaties in, aan en op de woning worden aangebracht. Hierdoor zal, als we geen maatregelen nemen, het aantal ongevallen de komende jaren fors stijgen. PITH- Solutions gaat een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal ongevallen.

PITH-Solutions ontwikkelt producten voor het veilig werken op hoogte vanuit een duurzame visie. De producten zijn volwaardig circulair en remontabel samengesteld. Vandaag de dag kunnen we een eengezinswoning integraal beveiligen bij het werken op hoogte, zowel voor nieuwbouw, onderhoud als renovatie.

Voor 2018 hebben we 3 speerpunten:

  1. PITH-Solutions wil een platform inrichten voor keten partners om het veilig werken op hoogte beter in te richten en kennis uit te wisselen over: wetgeving, problematiek en knelpunten om tot innovatieve oplossingen met elkaar te komen.
  2. PITH-Solutions is bezig met de ontwikkeling van een product op platte daken en vloeren voor 2 of meer bouwlagen. PITH-Solutions is bezig om werkgemak op hoogte te optimaliseren.
  3. PITH-Solutions gaat zich in 2018 ook focussen op andere markten zoals de petrochemie en de transportsector.